A fogyasztói magatartás és igények változása

Tesla Event Hall

A workshop feladata az, hogy a – gazdasági, társadalmi, technológiai – trendek és a fogyasztói magatartás dinamikus kölcsönhatásának folyamatát megvizsgáljuk, valamint leszűrjük annak tanulságait, hogy ez a kölcsönhatás milyen jósolhatósággal bír, az egyes pontokon detektálható változások milyen megfontolásokat keltenek az érintettekben. Az így szemügyre vett folyamat “rabló-pandúr” hatás-kölcsönhatások egyaránt köthetők globális és regionális mérföldkövekhez. Ezek figyelembevétele lehetővé teszik a szolgáltatói attitűd naprakész reakcióinak kalibrálását.

A legfőbb kérdés, melyre választ kívánunk adni: Miért, hogyan és mit érdemes tenni ahhoz, hogy a new customereket elérjük, megszólítsuk és bevonjuk?

A fogyasztói magatartás és igények változása