A JÖVŐ KÖZMŰVEI

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

Tesla Budapest Event Hall

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

Tesla Budapest Event Hall

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

Tesla Budapest Event Hall

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

Tesla Budapest Event Hall

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

A JÖVŐ KÖZMŰVEI

Tesla Budapest Event Hall

A FLUX egy regionális és nemzetközi jelentőségű, a világhírű “TED” konferenciák formátumára épülő szimpózium, mely az üzleti, kormányzati és iparági vezetők számára nyújt betekintést a közműszektor jövőjébe.

A szimpózium célja, hogy az érintettek aktív részvételével jövőbiztos térképet alkosson, továbbá olyan hasznos praktikumokkal, alkalmazható üzleti megoldásokkal segítse őket, melyek révén egyre gyorsabb ütemben változó környezetünkben megfizethető, emelkedő minőség mellett is fenntartható és átlátható közműszolgáltatásokat tudjanak biztosítani az állampolgárok számára.

AZ ESEMÉNYRŐL

A közművekről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Természetesnek vesszük a létezésüket és rendelkezésre állásukat, holott ez egyáltalán nem volt mindig így. A közműszolgáltatások létrejötte és az általuk nyújtott ellátás biztonsága döntően hozzájárult az elmúlt évszázad elképesztő ütemű gazdasági fejlődéséhez és életminőségünk javulásához. Infrastruktúra hálózatunk a társadalom idegrendszerévé vált, amelynek jelentősége a XXI. században még inkább nőni fog, ahogy a Föld népességének egyre nagyobb százaléka válik városlakóvá.

Természetesen a digitális forradalom a közműszektort sem hagyja érintetlenül, sőt, evolúciós nyomás alá helyezi résztvevőit. A megújuló energiaforrások, az elosztott termelés, az e-mobilitás és az intelligens hálózatok új képességeket követelnek, és új üzleti modelleket és szabályozási kereteket hoznak létre. Az okos otthonok, IoT eszközök rohamos terjedése és az ezek hatására létrejövő folyamatos adatáramlás eredménye, hogy a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége és fontossága exponenciálisan növekszik, amely különleges odafigyelést kíván, ugyanakkor értékes lehetőségeket teremt. Növekvő energiaszükségleteink, mobilitás iránti igényünk és rendszereink összekapcsolása miatt a komplexitás újabb szintjére léptünk.

Mindezek együttes hatása alapjaiban befolyásolja a közművek jövőjét és fenntarthatóságát. Hogyan fognak a sok esetben már eleve túlterhelt és meghaladott kritikus infrastruktúra rendszereink megküzdeni az egyre gyorsabb iramban történő exponenciális változásokkal, és a fenntarthatóság, üzembiztonság, reziliencia és digitalizáció által támasztott kihívásokkal?

És végezetül – mit tartogat a jövő a közműszolgáltatók számára? Célunk ezen kérdések megválaszolása.

KINEK AJÁNLJUK

Az egynapos exkluzív, „invitation only” szimpóziumot a közmű- és infrastruktúra szolgáltatók döntéshozói számára hoztuk létre, akik nemcsak a jövő adta lehetőségekről szeretnének tájékozódni, hanem annak formálásában, alakításában is kulcsszerepet kívánnak játszani. Ehhez egy olyan platformot biztosítunk, mely ösztönzi az érintettek közti beszélgetéseket, az új kezdeményezések és az együttműködő szövetségek kialakulását.

Gondolatébresztő előadásaink és workshopjaink fókuszában a közművek világát alapvetően befolyásoló témák állnak:

 • okos városok és otthonok
 • digitalizáció / adatrobbanás
 • intelligens hálózatok
 • fenntarthatóság és biztonságos ellátás
 • megújuló energiaforrások és energiatárolás
 • e-mobilitás

FŐVÉDNÖK

Tisztelt Résztvevők!

Napjainkban az energetikai ágazat robbanásszerű fejlődésének lehetünk tanúi: a nukleáris energia, valamint a megújuló- és alternatív források területén történő változások új lehetőségeket, de egyben kihívásokat is jelentenek számunkra.

A Magyar Kormány elkötelezett a megfizethető, minőségi szolgáltatást nyújtó, fenntartható és átlátható közműszolgáltatások biztosítása mellett, amelynek fő célja az állampolgárok életminőségének javítása.

Ennek megvalósítását szolgálja az NKM Nemzeti Közművek Zrt. által – a hazai és regionális infrastruktúra-közműszolgáltató piac szereplői, valamint véleményformálói számára – hagyományteremtő szándékkal létrehozott szakmai műhely. A szimpózium keretében lehetőség nyílik arra, hogy a szakemberek megismerhessék az élenjáró innovációs megoldásokat és közösen gondolkodjanak az ágazatot érintő legfontosabb kérdésekről, ami felgyorsítja a tudástranszfert és a jó példák elterjedését.

Nagy örömömre szolgál, hogy fővédnöke lehetek ennek a rendkívüli kezdeményezésnek. Minden résztvevőnek eredményes megbeszéléseket, hasznos részvételt kívánok!

Bártfai-Mager Andrea

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

ELŐADÓK

PROGRAM

All
All

Kapunyitás, érkezés

Unconference – A közművek jövője – Kérdések és kihívások

Tesla Event Hall
Az egyre nagyobb kommunikációs zaj és sebesség a közműszektort is elérte. Lehetetlen és indokolatlan is minden felmerülő kérdésre, ötletre ugyanolyan mértékű figyelmet fordítani. Műhelymunkánk célja, hogy facilitátoraink segítségével az adott témával kapcsolatos azon lényegi kérdéseket fogalmazzuk meg melyek révén a sikerhez elengedhetetlen fókusztartás lehetségessé válik. Továbbá intuitív módon feltárjuk az érintettek motivációit, igénystruktúrájukat és döntésmechanizmusaik pontos mozgatórugóit. További információ »»»
Read more

E-mobilitás

Tesla Event Hall
Az e-mobilitásról szóló workshop napjaink elektromos jármű forradalmának hatására egyre fontosabbá váló kérdések közül tesz párat terítékre, olyan témaköröket érintve, mint a töltőállomás-infrastruktúrák jelenlegi állapota, az elektromos járművek vitatott környezetvédelmi pedigréje, az e-mobilitás társadalmunkra gyakorolt hatásai, valamint az önvezető technológiákkal és izgalmas, új üzleti modellekkel való kapcsolódási pontok. Beszélgetésünk minden bizonnyal olyan kérdéseken, gondolatokon átívelve bontakozik ki, mint a „hatótávpara" patológiája, a finomszemcsés anyagok alattomossága és a város-vidék kettősség jövőbeli alakulása.
E-mobilitás
Read more

A fogyasztói magatartás és igények változása

Tesla Event Hall

A workshop feladata az, hogy a - gazdasági, társadalmi, technológiai - trendek és a fogyasztói magatartás dinamikus kölcsönhatásának folyamatát megvizsgáljuk, valamint leszűrjük annak tanulságait, hogy ez a kölcsönhatás milyen jósolhatósággal bír, az egyes pontokon detektálható változások milyen megfontolásokat keltenek az érintettekben. Az így szemügyre vett folyamat "rabló-pandúr" hatás-kölcsönhatások egyaránt köthetők globális és regionális mérföldkövekhez. Ezek figyelembevétele lehetővé teszik a szolgáltatói attitűd naprakész reakcióinak kalibrálását.

A legfőbb kérdés, melyre választ kívánunk adni: Miért, hogyan és mit érdemes tenni ahhoz, hogy a new customereket elérjük, megszólítsuk és bevonjuk?

A fogyasztói magatartás és igények változása
Read more

Digitalizáció

Tesla Event Hall

A műhelymunka arra kíván választ adni, hogy a digitalizáció milyen hatással van a közműszektorra, különösképpen:

 • az előállítóra
 • a disztribúciós hálózat kezelőjére
 • az ellátóra
 • és a fogyasztóra

Milyen digitális válaszokat adnak az energetikai vállalatok:

 • az adatvezérelt keresleti-kínálati egyensúlyra
 • az elosztott termelésre
 • és az ügyfélkapcsolatokra

Internet of Everything

 • milyen lehetőségeket teremt ez az új jelenség?

Milyen új munkalehetőségek alakulnak ki az iparágon belül?

Digitalizáció
Read more

Megújuló energiaforrások

Tesla Event Hall
A műhelymunka során korunk legérdekesebb megújulókkal kapcsolatos kérdéseit járjuk körbe:
 • Mekkora létjogosultsága van Magyarországon egy több megújuló forrásra támaszkodó energia mixnek?
 • Szükség van-e a megújulók árbeli megkülönböztetésre az energiapiacon?
 • Hogyan nézzünk szembe az energia tárolás kérdéskörével? Talán a megújulókat elősegítő ösztönzők egy részét az energiatárolás fejlesztésére kellene fordítanunk?
 • A zöld bizonyítványok helye Magyarországon, a magyar megújulók „GO" (származási garanciával ellátott) piacra bocsátása.
 • A blockchain mint új infrastruktúra az ellátólánc és pénzügyek menedzselésében, illetve van-e bármilyen tudatosság a megújuló energia termelésen alapuló kriptovalutával kapcsolatban?
 • Hogyan tudjuk a nyilvánosságot még jobban bevonni és érdekeltté tenni a megújuló energiát szorgalmazó kezdeményezésekben, és a zöld energia hálózaton túli hasznosításában?
 • Min érdemes változtani és mi az amin ne változtasson Magyarország? A magyar fejlesztési osztályokon belül milyen kapacitásokkal és kompetenciák válhatunk versenyképesebbé?
Megújuló energiák
Read more

Kávészünet

Első felvonás – Elkerülhetetlen változások – Jövőkép és jövőtérkép

Tesla Event Hall
A hálózatok világában már valóban minden mindennel összefügg és bizony egyre gyorsabb ütemben változik. Mindeközben a közműszolgáltatóinkkal szemben támasztott ellátásbiztonsági és hatékonysági igényeink nem csökkennek, sőt! Egy ilyen világban „térkép” nélkül tájékozódni szinte lehetetlen, de legalábbis alacsony hatékonyságú működés mellett lehetséges. Ezért is fontos, hogy megértsük mely összetevők a változások mozgatórugói, ezek pontosan milyen hatással bírnak és milyen módon hatnak egymásra. Mert a kérdés nem az, hogy bekövetkeznek-e ezen változások, hanem hogy mikor történik meg mindez.
Read more

Ebédszünet, networking

Második felvonás – A jövő közművei – Járható utak és transzformatív megoldások

Tesla Event Hall
A digitális transzformáció során nem csak az üzleti modellek, értékláncok változnak, de a „hatóságból” is megbízható, ügyfélközpontú szolgáltató kell, hogy váljon. A kérdés: hogyan lehetséges mindez? Miképpen tud együttműködni a régi és az új? Mely praktikumok, bizonyított megoldások tehetik a transzformációt tervezhetőbbé, költséghatékonyabbá, gyorsabbá és segítségükkel hogyan válnak elkerülhetővé a gyermekbetegségek?
Read more

Állófogadás

RÉSZVÉTEL

Az egynapos exkluzív szimpóziumon meghívott vendégeink vehetnek részt.
Amennyiben úgy gondolja, az eseményen való jelenléte elengedhetetlen, kérjük lépjen kapcsolatba a szervezőkkel!

A SZERVEZŐRŐL

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. („Nemzeti Közművek”) abból a célból jött létre, hogy állami közműszolgáltatóként a nemzeti érdekeket megvédve méltányos szinten tartsa a magyar fogyasztók közműdíjait. A nemzeti közműszolgáltatási rendszer célkitűzése a hazai ellátásbiztonság növelése, valamint az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése, gyorsítása és elérhetőbbé tétele országszerte.

A Nemzeti Közművek fő feladata a nemzeti közműszolgáltatási rendszer egységes, központi irányításának biztosítása, az állami közműszolgáltatások kialakítása és hosszú távú, fenntartható működtetése a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszolgáltatás ágazataiban. A Nemzeti Közművek az állami közműszolgáltató rendszer egységes irányítását biztosítja. Az engedélyezési tevékenységet a Nemzeti Közművekhez tartozó vállalatok végzik. Az állami közműszolgáltatási modell lényege, hogy átfogó közösségi szempontok alapján, a kormány társadalompolitikai elképzeléseivel összhangban végez piaci tevékenységet.

A Nemzeti Közművek földgázszolgáltatási üzletága 2016. október 1-jével kiépült. A Nemzeti Közművek tulajdonában lévő NKM Földgázszolgáltató Zrt. (régi nevén FŐGÁZ Zrt.) korábbi 800 ezer földgázfogyasztón kívül 2015. augusztus 1-jétől a Magyar Telekom közel 60 ezer, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölő határozata alapján 2016. január 1-jétől az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 600 ezer és 2016. október 1-jével a TIGÁZ Zrt. 1,2 millió fogyasztóját sikeresen átvette, valamint 2015. szeptember 4-én adásvételi szerződést írt alá a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. megvásárlásáról, amelynek eredményeként a vállalatcsoport jelenleg több, mint 3,4 millió lakossági földgázfogyasztó folyamatos ellátását biztosítja.

A Nemzeti Közművek földgázszolgáltatási üzletága mellett áramszolgáltatását is elindította, így a már meglévő szolgáltatásaihoz hasonlóan a villamosenergia üzletágban is országosan, magas színvonalon biztosítja a fogyasztók biztonságos ellátását. A Nemzeti Közművek 2017. február 1-je óta az NKM Áramszolgáltató Zrt. (régi nevén DÉMÁSZ Zrt.) és NKM Áramhálózati Kft. tulajdonosa. A Nemzeti Közművek áramszolgáltatója nyáron szerezte meg országos egyetemes szolgáltatói engedélyét, amellyel a nemzeti villamosenergia-szolgáltatás további négy és félmillió ügyfél számára érhető el országszerte. Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. tulajdonában lévő áram- és földgázszolgáltató társaságok, valamint leányvállalataik 2017. november 6-ával egységesen, Nemzeti Közművek márkanévvel és egységes arculati megjelenéssel folytatják tevékenységüket.

HELYSZÍN

Budapest, Kazinczy u. 21/c, 1075
A helyszín nem rendelkezik saját parkolóval. Javasoljuk, hogy taxival érkezzen.